måndag 22 augusti 2016

Liten hjälpreda för teatern och andra skrifter av Bertolt Brecht


"58
Och skådespelarens instudering av figuren måste äga rum tillsammans med de andra skådespelarnas instudering, hans uppbyggnad av figuren tillsammans med uppbygnaden av de andra figurerna. För den minsta sociala enheten är inte en människa utan två människor. Också i livet bygger vi upp oss ömsesidigt."
ur "Liten hjälpreda för teatern" av Bertolt Brecht, övers. Herbert Grevenius

Bertolt Brecht skrev en hel del teori kring teatern. Några av hans texter om teatern finns i Liten hjälpreda för teatern och andra skrifter. Flera av dem rör en term som Brecht är starkt förknippad med: Verfremdungseffekt, här översatt till distanseringseffekt.

Förutom titelskriften innehåller boken monologer ur den oavslutade Mässingsköpet (en pjäs om teater) och texter kring uppsättningar av pjäser. Bland annat Mor Courage. Där Brecht understryker det tvetydiga hos mor Courage.

Brechts texter om teater ger en hel del till förståelsen av hans verk. Och är läsvärda i sej. "All konst bidrar till den största av alla konster, levnadskonsten."
Inga kommentarer: