söndag 21 augusti 2016

Citerat från veckans läsning

"Thihaut's first poem-enhanced punch crushed a bandit's face."
ur The last days of New Paris av China Miéville

"Säg ej: 'En äreställning, högre än konungaskapet, finnes ej',/Läser hos Sadi nu: "Ty ett beständigare konungarike än tiggarens finnes ej."
ur "Beskrifning på den förnöjsamme tiggarens dagars frid" i Lustgården av Sadi, övers. Eric Hermelin

Inga kommentarer: