söndag 8 december 2019

Allting är mycket osäkert, och det är just det som lugnar mig


"Hur abstraktionerna arbetar inne i ett diktverk, för att utpeka dess väsentlighetscentra, det ser man ovanligt tydligt i Tove Janssons längre berättelser (som, det vet du ju, hör till det intressantaste i svensk prosa, låt oss direkt säga svensk romankonst, just nu). 'Allting är mycket osäkert, och det är just det som lugnar mig', säger Too-tikki i 'Trollvinter'. Det är en stillsamt förbluffande aforism, som i motsats till aforismer i allmänhet är organiskt insatt i ett konkret sammanhang. Det är kärnord i boken, en sorts lykta som ger ledning i den på ungefär samma sätt som Too-tickis snölykta just innan de sägs har lett Mumintrollet till henne, till en punkt där han lär sig förstå något om den osäkra ovana vintern."
Lars Bäckström i brev till Lars Gustafsson 17.11.60. I Nio brev om romanen.
Bilden är ur Trollvinter.

Inga kommentarer: