söndag 14 augusti 2022

Citerat från veckans läsning

"Känslan av att även om en moder inte riktigt duger så måste hon försöka, hela tiden försöka, för bortom modern finns ingenting, hon är både början och slutet. Det är därför det inte är lätt att vara mamma: för att det inte är lätt att vara denna evighet, det är inte lätt att ha ett hjärta som är en port ut till universum."
ur En dag i öknen av Anna Axfors

"Ett konstverk skall vara lite slarfvigt, ofullkomligt som ett naturalster, der inte en kristall är felfri, icke en planta utan ett felslaget blad."
August Strindberg i brev till Emil Schering 13 Maj 1902. Från August Strindbergs Brev 14: 1901 – mars 1904

Inga kommentarer: