tisdag 6 december 2022

Katter av Elmer Diktonius

Katter
(Till B. Bull-Hedlund)

I andanom jag såg
hur världens alla katter
vallfärdade till hedershusses
grav.
De fyllde mark och träd
och högst på monumentets topp
vanvårdade angorahannen Gora
med härdad stämma
kvad sitt sorgetal:
"Finer var han,
vacker var han,
glader var han när han dansa."

Och där jag då befinner mig –
hav misskund med min arma själ, o Fan –
det lisa bringar när min tanke snuddar
vid dessa eldting bland all mänskotamhet,
vid dessa panterhudar i det nordiskt grå.
Elmer Diktonius

Ovanstående dikt av den finlandssvenska författaren Elmer Diktonius är från diktsamlingen Varsel från 1942. Men jag har dikten i hans Samlade dikter. På omslaget till den samlingsvolymen är det en katt. Och fotot ovan med Elmer Diktonius och katt finns i samma bok (tyvärr framgår det inte vem fotografen är). Det finns flera katter i Elmer Diktonius dikter.
(Bertil Bull-Hedlund var en svensk konstnär)

Inga kommentarer: