fredag 2 december 2022

Mitt hjärta kattnar

I mars

på eftermiddan
när skymningen klämmer åt
om livet
när aftonstjärnan
svider
på himlen
då träder katten ut på trappen
och sjunger
till det gröna norrljuset
sin evigtgröna sång
om livets förgänglighet
och kattsläktets beständighet
Mitt hjärta
kattnar
Ingrid Sjöstrand 

Dikten "I mars" finns i Ingrid Sjöstrands diktsamling Humlan vingad 

Humlan vingad och andra diktsamlingar av Ingrid Sjöstrand finns på Litteraturbanken 

Inga kommentarer: