torsdag 22 december 2022

Jag skriver för min katt

På frågan varför han skriver så ska Werner Aspenström (enligt Olof Lagercrantz) en gång ha svarat att "Jag skriver för min katt".
Fotot på Werner Aspenström med katten Tempus är taget av Bertil S-son Åberg.

Inga kommentarer: