söndag 24 juni 2012

Citerat från veckans läsning

"Det berättas om de gamla grekerna att de kedjade fast sina skulpturer. Man fruktade att de skulle ge sig av från sina socklar om man inte vidtog detta försiktighetsmått. En sådan grad av självständigt liv kunde den vidskepliga fantasin ge dem. Det troende ögat vidgades av skräck och fasa då det betraktade idolen. Men samma idol kom på sin tid en viss Parmeniskos att bryta sin ed att aldrig skratta."
ur "Konstnärliga arbetsmetoder" av Lars Ahlin, i Kritiskt 40-tal, i urval av K. Vennberg och W. Aspenström

"Dill had seen Dracula, a revelation that moved Jem to eye him with the beginning of respect."
ur To Kill a Mockingbird av Harper Lee

Inga kommentarer: