söndag 10 juni 2012

Citerat från veckans läsning

"P. O. Enquist är mycket svensk. Göran Palm är så svensk att man kunde ställa ut honom på Skansen. Jan Myrdal är svensk, särskilt när han skäller ut Sverige.[...]
Sara Lidman är svensk på ett laestadianskt sätt. Peter Weiss är svensk som Anckarström eller Nils Dacke.
Harry Martinson är lite för mjuk och charmfull och italiensk för att vara riktigt svensk. Lindegren var inte heller svensk. Olof Lagercrantz är lite för irisk, är jag rädd. Men Karl Vennberg är mycket svensk.
Lars Forssell är förfärande osvensk, han innesluter i sig de flesta av kontinentens odygder, däribland kvickhet.
Sven Delblanc är närmast rysk. Jämför Mussorgskij.
Ja, så är det nog. Jag tål inga motsägelser på den punkten."
Ur Åsnebrygga av Sven Delblanc

"När en demonstrant därför sitter i sin cell, och får veta att han sitter där för att ta sitt förnuft till fånga, tillråds samme demonstrant att be om en massa papper. När han börjar att skriva måste han välja sina ord omsorgsfullt, så att det han skriver blir övermåttan besynnerligt och vackert. Om detta lyckas och det skrivna censureras, kommer han omedelbart att släppas fri."
ur Det av Inger Christensen, övers. Marie Silkeberg

Inga kommentarer: