onsdag 6 juni 2012

Ur Invasion på Mars av Ray Bradbury (1920-2012)

"De kom fram till kanalen. Den var lång och rak och kall och våt och speglande i natten.
  'Jag har alltid velat se en marsbo', sade Michael. 'Var är de pappa? Du lovade ju.'
  'Där är de', sade pappa, flyttade över Michael till den andra axeln och pekade rätt ner.
  Marsborna var där. Timothy började darra.
  Marsborna var där - i kanalen - återspeglade av vattnet.
  Timothy och Michael och Robert och mamma och pappa.
  Marsborna stirrade tillbaka på dem en lång, lång tyst stund från det kluckande vattnet..."
ur Invasion på Mars av Ray Bradbury, övers. Olle Moberg

Inga kommentarer: