torsdag 20 september 2012

Om alla papper skulle bli ett enda stort papper

"Clownerna Bim-Boms repertoar: 'Om alla papper skulle bli ett enda stort papper, om alla pennor i hela världen skulle bli en enda penna, om allt bläck i världen skulle flyta ihop i ett enda bläckhorn, skulla jag ta denna penna, doppa den i detta bläckhorn och skriva på detta papper:Jag älskar dig.' Helt säkert stulen från någon österländsk saga."
Ilf, ur Ilfs anteckningsböcker, övers. Ola Palmaer
Finns på svenska i Kyssen överför infektion av Ilf & Petrov, ett urval sammanställt av Palmaer. Clownerna Bim-Bom torde syfta på Ilf och Petrov som för det mesta skrev tillsammans.