måndag 17 december 2012

Lucka 17

"Om man ändå hade kunnat födas före människan!"
E. M. Cioran, i Om olägenheten i att vara född, övers. Lasse Söderberg

Inga kommentarer: