torsdag 6 december 2012

Vanlig människa i sittande ställning


"En vanlig människa i sittande ställning är sällan farlig att umgås med. Hon planerar inga storverk för ögonblicket och hon löser inga världsproblem lika litet som hon tänker på att hon kanske inte alls existerar, enligt vad en viss biskop Berkeley för länge sedan velat göra troligt. Det enda den människa vi här betraktar sysselsätter sej med är helt enkelt att sitta, vilket förefaller henne naturligt."
ur "Vanlig människa i sittande ställning", i Den svenska människan  av Birger Vikström. Boken är även illustrerad av Vikström. Den figur som illustrerar detta stycke i boken pryder också omslaget.

Inga kommentarer: