söndag 5 maj 2013

Citerat från veckans läsning

"Så snart en människa fördjupar sig i böcker, så får hon svarta naglar och manschetter, glömmer tvätta, kamma och raka sig. Hon försummar sina plikter mot liv, samhälle och människor, förlorar 
själsförmögenheter, blir disträ, närsynt (glasögon) och stoppar snus i näsan för att hålla sig vaken. Kan icke 
följa ett samtal, icke intressera sig för andras intressen, ser icke landskapet på dagen, icke stjärnorna på natten."
ur "Lärdomens följder." i En blå bok II av August Strindberg

"poeten talar om sig själv han tycker om/att se sig själv på teve/poeten talar i teve/och tittar på sig själv han/sitter hemma hos sig själv i soffan/och lyssnar på vad han säger/på teve Han ler/mot sig själv den andre"
ur "Autistisk dikt" i Relief av Tadeusz Rózewicz, övers. Anders Bodegård 

Inga kommentarer: