söndag 26 maj 2013

Citerat från veckans läsning

"Här är mycket varmt om dagarna och brått för lantgubbarne med sädesskylarne. Må alltid väl, snälla Pappa och Mamma! och kom ibland ihåg//Eder/August"
August Strindberg, 9 år i brev till sina föräldrar den 11 augusti 1858. Finns i Brev i urval av Torsten Eklund

"Många lärare har jag haft, Schiller och Goethe, Victor Hugo och Dickens, Zola och Péladan, men jag vill likafullt underteckna denna intervju med//August Strindberg/(Elev av H.C. Andersen.)"
ur "Andersen." av August Strindberg, 56 år. Finns i Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912

"starkt modifierat ur: Malcolm Lowry: Unter dem Vulkan."
ur Axolotl Roadkill av Helene Hegemann, övers. Linda Östergaard

Inga kommentarer: