torsdag 30 maj 2013

Ur Språken på Pao av Jack Vance (1916-2013)

"- Därför att vi talar om de allra vanligaste sakerna. Varje språk är ett särskilt redskap med en särskild möjlighet. Det är mer än ett sätt att kommunicera, det är ett system av tankar.
[...]känner du till planeten Vale?
- Javisst. Världen där alla människor är sinnessjuka.
- Det är riktigare att säga att deras handlingar ger intryck av att de är sinnessjuka. I verkligheten är de fullständiga anarkister. Om vi nu ser på språket på Vale så hittar vi, om inte en förklaring, så dock en liknande sak. Språket på Vale bygger på personlig improvisation med minsta möjliga antal regler. Varje individ väljer sätt att tala, som du och jag väljer färgen på våra kläder."
ur Språken på Pao av Jack Vance, övers. Agneta Sneibjerg

Inga kommentarer: