måndag 2 mars 2015

Citerat från (förra) veckans läsning

"Det kom som en chock när Ekelöf själv sökte mig i början av 60-talet. Han hade läst Prästkappan och lät hälsa genom en bekant att han ville träffa mig. Jag greps av panik, flydde till Norrtälje och gömde mig på ett pensionat, darrande av skräck."
ur "Kvarnen är riven, vägen igenlagd..." i Kritik och essäistik 1958-1991 av Sven Delblanc

"1. Going to hell. Instructions and advice.
Listen, because I'm only going to do this once. You have to get there by way of London. Take the overnigyt train from Waverly. Sit in the last car. Speak to no one. Don't fall asleep."
ur "Flying lessons" i Stranger things happen av Kelly Link
"30. Teorier som dessa har lett fram till ökande diskussioner kring närheten mellan kaosteori och litteraturteori."
ur en not till "'Blessent mon cœur d'une longeur monotone': begreppet entropi" i Varia av Lotta Lotass

Inga kommentarer: