måndag 9 mars 2015

Citerat från veckans läsning

"(Ämnet för denna berättelse är att försköna det som jag en gång har upplevt, det vill säga utvinna skönheten ur mina äventyr och upptäcka det som i dag kan bli till sång och till skönhetens enda bevis.)"
ur Tjuvens dagbok av Jean Genet, övers. Bengt Söderbergh & Marc Ribes

"The girl detective has saved the world on at least three separate occasions. Not that she is bragging."
ur "The Girl Detective" i Stranger things happen av Kelly Link

Inga kommentarer: