söndag 29 mars 2015

Citerat från veckans läsning

"Den dagen är väl snart här då resterna av människosläktet måste göra sig redo att lämna moder jord, likt en bisvärm som flyttar från moderkupan. Var de nya bopålarna ska slås ner är inte lätt att veta,  men förutsättningar för mänskligt liv måste väl finnas på andra platser än här."
ur Dagbok 1924-1994 av Olav H. Hauge, antecknat 20 december 1946, övers. Lars Molin
"To a retired Blade Runner's/Being a replicant/I'd guessed you must be cyber-born/Till you opened the dam/And wept to read a unicorn's/Last origami-gram"
ur "Big twist" i The Word on the Street av Paul Muldoon
"När något skulle bokstaveras över telefon fick man inte längre säga D för David - förbudet infördes av myndigheterna 1933."
ur Min kamp 6 av Karl Ove Knausgård, övers. Rebecca Alsberg

Inga kommentarer: