söndag 7 juni 2015

Citerat från veckans läsning

"Att Kalevala skulle tipsa mig om uppfödning av troll var förstås inte att vänta,"
ur Bara sedan solen sjunkit av Johanna Sinisalo, övers. Ann-Christine Relander

"Achebes dom över Conrad synes mig ge en försmak av vad som väntar oss vita, när de svarta får makt och självständighet."
ur Färd med mörkrets hjärta av Olof Lagercrantz

"Publius Scipio Nasica däremot brukade varje gång han tillfrågades om sin mening avsluta med uttalandet: 'Jag anser att Karthago bör få finnas kvar.'"
ur "Cato den äldre" i 5 biografier av Plutarchos, övers. Ingemar Lagerström

Inga kommentarer: