söndag 17 januari 2016

Citerat från veckans läsning

"Vi i nutiden kan inte inse den hundens skönhet. Den är välbekant för oss. Den är som solnedgången och stjärnorna. Vi imponeras inte av deras skönhet, eftersom våra ögon är vana vid den. Så är det med den där porslinshunden. År 2288 kommer folk att falla i trance över den."
ur Tre män i en båt av Jerome K. Jerome, övers. Jan Gehlin

"He turned to me. 'Darwin, Disraeli, the Indian question, Alice in Wonderland, Little Nell, Turner, Tennyson, Three Men inte a Boat, crinolines, croquet [...]Gilbert and Sullivan, lawn tennis, and parasols. There,' he said to the seraphim. 'He's been prepped.'"
ur To say nothing of the dog av Connie Willis

Inga kommentarer: