söndag 19 juni 2016

Citerat från veckans läsning

"Pilgrimen säger: 'Demonen äger väldiga magiska krafter hur skall Du kunna kuva honom, vapenlös som Du är?' Maitreya säger med ett skratt: 'Jag tänker bygga mig en halmkoja här på bergssluttningen och odla ett fält med meloner. När Du utmanar honom till strid måste Du ge hugg på Dig och se till att han förföljer Dig till melonfältet. Mina meloner har ännu inte mognat. Du skall därför förvandla Dig till en stor mogen melon. När demonen ser melonerna vill han helt säkert äta en och då räcker jag honom Dig. När Du väl har hamnat i hans mage kan Du göra vad Du vill med honom."
ur Färden till Västern 4: Den renande källan, övers. Göran Malmqvist

"Nyttiga träd äro mer värde än statyer, blomsterängar än målningar. Ett spad-tag i jorden är mera värt än det högsta hopp av en dansare."
ur "Rätt eller Alla samhällens eviga lag" i Utopier, dikter, prosastycken av Thomas Thorild

Inga kommentarer: