onsdag 15 juni 2016

Sena noveller av Jorge Luis Borges


"Ett annat inslag i stammens liv är poeterna. Det kan falla någon in att samordna sex, sju, vanligtvis gåtfulla ord. Personen i fråga förmår inte behärska sig utan skriker högt ut dem,[...]om poetens ord överrumplar drar de sig alla ifrån honom under tystnad, drivna av en helig skräck (under a holy dread). De känner att anden har snuddat vid honom, därför är det ingen som talar till honom eller ser på honom, inte ens hans egen mor. Han är inte längre människa utan en gud och vem som vill har rätt att döda honom. Om han kan tar poeten sin tillflykt till sanddynerna i norr."
ur "David Brodies rapport" av Jorge Luis Borges, övers. Lasse Söderberg

Förutom Fiktioner så finns i samma serie och med liknande utseende boken Alefen. Tillsammans samlar de två pocketböckerna merparten av Jorge Luis Borges tidiga noveller.

Men Borges skrev också noveller på äldre dar. Två samlingar med hans senare noveller finns på svenska: David Brodies rapport och Gåvornas natt. Dessa noveller är möjligen lite mer lättviktiga än Borges tidiga. Åtminstone så är de inte lika banbrytande. Men jag tycker de fortfarande är underhållande.

Novellerna är som utkast till fantastiska berättelser. En om en bok med ett oändligt antal sidor ("Sommaren led mot sitt slut och jag förstod att boken var monstruös."), en annan om en litteratur som bara består av ett ord. Här finns dubbelgångare (två Borges till priset av en) och resor till framtiden och mäekliga dolkslag. En novell är en pastisch på H. P. Lovecraft. Och möjligen kan berättelserna dra lite för ofta mot pastischen. Bli Borges-noveller. Men bland alla författare som försökt efterhärma Borges så är Borges en av dem som lyckats bäst.

Inga kommentarer: