tisdag 14 juni 2016

Fiktioner och Labyrinter av Jorge Luis Borges


"Att författa tjocka böcker — att på femhundra sidor breda ut sig om en idé som muntligen kan läggas fram på ett minuter — är ett ansträngande och ruinerande vanvett. Bättre då att låtsas att dessa böcker redan existerar och erbjuda ett sammandrag, en kommentar."
ur "Prolog" till Trädgården med gångar som förgrenar sig av Jorge Luis Borges, övers. Ingegerd Wiking

I dag är det 30 år sen Jorge Luis Borges dog. Så det är passande att jag i dag nått Borges i min genomgång av min boksamling.
Labyrinter var en tunn vacker volym utgiven av det lilla förlaget Umbra Solis med fyra av Borges så kallade ficciones. En blandning mellan essä och novell. Alla dessa fyra ficciones finns i Fiktioner som innehåller Borges två  novellsamlingar Trädgården med gångar som förgrenar sig (1941) och Konststycken (1944).

Att jag ändå behållit Labyrinter är dels för att den vacker och dels för att den ändå inte tar så stor plats. Och så av nostalgiska skäl. Vi fick köpa den till reducerat pris när jag läste litt.vet. (föreläsaren kände han som hade förlaget om jag minns rätt). Jag tror att det bara var "Pierre Menard, författare till Don Quijote som stod på litteraturlistan för kursen.

Bägge böckerna inleds med min favoritnovell av Borges: "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius". Om ett fiktivt land med andra fysiska regler som börjar dyka upp i vår värld genom en gammal ordbok.
Man skulle kunna tänka sej den berättelsen som en lång tjock fantasyroman. Kanske med drakar och kartor och ordlista. Men Borges novell är på tjugo sidor (eller tjugofem, beroende på vilken av de två böckerna jag väljer att läsa den i.
Jag minns på litt.vet. att vår föreläsare en gång frågade hur Umberto Ecos Rosens namn skiljde sej från en berättelse av Borges och att jag svarade att Borges Rosens namn hade varit mycket kortare.

Även om Labyrinter är en trevlig volym så rekommenderar jag Fiktioner. Förutom "Tlön..." så innehåller den flera spännande ficciones om ett bibliotek som innehåller alla möjliga böcker, om en man som försöker skriva Don Quijote trots att den redan blivit skriven och mycket mera.

Inga kommentarer: