söndag 13 januari 2019

Citerat från veckans läsning

"Var i förleden och köpte revolver i Helsingborg, sedan man konfiskerat min äldre, köpt i Orléans, och som jag missbrukat en natt på restauration här – kulorna synas än på Rydbergs Källare Østergade –"
August Strindberg i brev till Verner von Heidenstam d 3 Juni 1888. I August Strindbergs brev 7

"En dag ska jag bygga ett slott av pengar och där inne ska jag skydda alla jag någonsin älskat."
ur En dag ska jag bygga ett slott av pengar av Evin Ahmad

Inga kommentarer: