måndag 20 december 2021

Egil Skallagrimsson, 3 år

"Den våren* kom Yngvar till Borg för att bjuda Skallagrim till gille ut till sig, och även sin dotter Bera och hennes son Torolv och andra, som Skallagrim ville ha med sig, inbjöd han att följa med. Skallagrim lovade att komma. Därpå for Yngvar hem, rustade till gillet och lät brygga öl.
  När den avtalade tiden var inne, då Skallagrim och Bera skulle fara till gillet, gjorde Torolv sig i ordning att följa med och likaså huskarlarna, så att de voro femton tillsammans. Egil talade med sin far om att han ville också följa med. 'Jag känner dem där ute lika bra som Torolv', säger han.
  'Du får inte följa med', säger Skallagrim, 'inte kan du vara med bland så mycket folk och där det drickes så mycket, du som är svår att komma till rätta med redan då du är nykter.'"
"*D. v. s. den våren, då Egil var tre år gammal."
Ur Egil Skallagrimssons saga, övers. Hjalmar Alving

Inga kommentarer: