tisdag 7 december 2021

Ur Historieskrivningens omöjlighet

"År 213 före Kristus lät kejsaren i Kina, Chi-Hoang-Ti samla och uppbränna alla historiska böcker såsom varande hinderliga för de då levande, emedan de dels voro besvärliga att lära, dels genom sin opålitlighet satte forna tider i ett falskt ljus.
  I vår ungdom fingo vi lära att en kalif Omar hade uppbränt biblioteket i Alexandrià, emedan det var överflödigt när man ägde Koran. Detta lär dock liksom så mycket annat vara lögn. Men idén var god, i alla fall, synes mig!"
Ur En Blå Bok II (ursprungligen kallad En ny Blå Bok) av August Strindberg 

Inga kommentarer: