söndag 25 mars 2012

Ur Påstår Pereira av Antonio Tabucchi (1943-2012)

"Pereira påstår att han den gången glömde att betala, ja, utan att tänka efter, och gick helt enkelt sin väg, och på bordet lämnade han kvar sin tidning och sin hatt, kanske för att han i den där hettan inte hade någon lust att sätta den på huvudet eller för att han var skapt på det viset, att han glömde bort saker hela tiden."
Antonio Tabucchi (övers. Viveca Melander)

Inga kommentarer: