torsdag 29 mars 2012

VAGGSÅNG.

Sjung så sakta, sakta, sakta,
sjung en dämpad slummersång,
lär av månen sjunga sakta,
som på himlen har sin gång.

Sjung en visa, mjuk som vinden,
som en bäck i berget porlar,
som då bina runt om linden
brusar, susar, surrar, sorlar.

Clemens Brentano, övers. Erik Blomberg

Brentano levde under slutet av 1700- och första hälften av 1800-talet.
Han gav också ut folkvisesamlingar.
Tolkningen finns i Tyska dikter. Från medeltiden till våra dagar av Erik Blomberg. Den kom 1939. Blomberg nämner inte det dåvarande Tysklands politik i sitt korta förord eller författarpresentationerna. Men bland de nyare poeterna finns ett par som var förbjudna i Tyskland.

Inga kommentarer: