söndag 25 mars 2012

Citerat från veckans läsning

"Men så övergår scenen i något annat, för han hittar inte texterna hur han än far omkring, och till sist måste han bara börja sjunga. Han står där utan ord, och när han börjar sjunga är det med ord som inte finns men som låter rätt, för om meningen har försvunnit finns ändå tonen och melodin kvar, och det fyllde mig med glädje, minns jag, inte bara för egen del utan för hela mänsklighetens, för det var en sådan värme i det, och det var en av oss som hade skapat den."
ur Min kamp 2 av Karl Ove Knausgård, övers. Rebecca Alsberg (om manschettvisescenen i Charlie Chaplins Moderna tider)

"It is kind of heroic, he thinks, to be dull on two planets."
ur "Moon-calf" i Phase space av Stephen Baxter

Inga kommentarer: