lördag 20 oktober 2012

Litterär påverkan

"Om en bok och ett huvud stöter ihop och det låter ihåligt, är det alltid bokens fel?"
G. C. Lichtenberg (övers. O. Bergquist)

"Om en bok och ett huvud stöta ihop, och det då låter ihåligt, är det alltid bokens fel?"
H. B. Palmær

Inga kommentarer: