söndag 21 oktober 2012

Citerat från veckans läsning

"En värld där människor föds som åldringar och blir allt friskare, slutligen barn som hela tiden tilltar i barnslighet tills man till sist stänger in dem i en flaska, där de efter nio månader dör efter att ha blivit så små att man kunde sluka tio Alexandrar på en smörgås. Flickor mellan femtio och sextio år finner ett särskilt nöje i att tappa de gamla som blivit små på flaska och sätta etikett på."
ur Aforismer av G. C. Lichtenberg, övers. Olle Bergquist

"he points out the fancy restaurant where the President will be assassinated in 2027, and the courthouse where Lady Gaga gets arrested for civil disobedience right after she wins the Nobel Peace Prize."

ur "Six months, three days" av Charlie Jane Anders


"En enda sak betyder något: att lära sig vara en förlorare." 
ur Om olägenheten i att vara född av E. M. Cioran, övers. Lasse Söderberg


Inga kommentarer: