söndag 7 oktober 2012

Citerat från veckans läsning

"Följaktligen var det möjligt att utan problem ingripa i det förgångna utan att för den skull ändra på nutiden. Han försäkrade att samtliga av hans offer år 2015 var krya och vid bästa hälsa. I den värld som han tillhörde saknades det alltså mördade och i enlighet därmed likaså ett brott, och hur ont det än gjorde honom kände han sif inte underkastad 2007 års jurisdiktion. Sin advokats råd att hävda otillräknelighet avböjde den unge mannen indignerat."
ur Fritt fall av Juli Zeh, övers. Christine Bredenkamp

"In his own timeline, the continuing drop in the homicide rate was a puzzle. Now he sensed that at least partly that came from the work of sideslip space-time travellers like himself,"
ur "Mercies" av Gregory Benford (i Year's best SF 17, red. David G. Hartwell och Kathryn Cramer)

Inga kommentarer: