torsdag 25 oktober 2012

Ur Lärodikt om tillståndet i världen

III
Vad får dig att tro att bilden du ser är sann!
Verklighetens stora kulspetspenna skriver i rymden
och du ser bildtexterna i den halvdunkla skymningen.
Universum uppfyllt av ropande bildmassor
och en vridning på en knapp så är de i ditt rum.
Har rymden alltid varit så fylld av levande mönster
utan att vi har vetat om det i vår förmätenhet?

Stig Carlson

ur "Lärodikt om tillståndet i världen 1969" i Sista dikter, men jag har läst den i Stig Carlson-urvalet Dikter 1945-1971. En utmärkt inkörsport till Carlsons poesi.

Inga kommentarer: