söndag 27 november 2011

Biologiska stridsmedel - ett ansvarsfullt försvar

När det talas om biologiska stridsmedel så verkar många - inte alls alla, men många - fokusera enbart på de negativa sidorna.
Som ett billigt alternativ till kärnvapen - och kärnvapen har sina fördelar, men de lämnar onekligen ett hål i plånboken - fyller biologiska stridsmedel en viktig roll.

En lucka i den terrorbalans som gett oss stabilitet, fred och välstånd har varit att den involverat så få länder och därmed gjort det möjligt för småskaliga konflikter att ta väpnad form. De billigare biologiska massförstörelsevapnen är en lösning på detta.
Viss oro har uttryckts - och inte bara från det extremt pacifistiska lägret - att dessa nya vapen skulle störa rådande maktordning.

Men den upplyste medborgaren kan vara lugnad. Västmakterna har ett stort försprång. Genom att utnyttja krigsbytet av intellektuellt kapital efter det andra världskriget så fortsatte USA förståndigt nog den forskning med biologiskt stridsmedel som tyskarna hade påbörjat. PAX AMERICANA är säkrad.
Så lyssna inte på de populistiska tongångarna. Omfamna framsteget. Inget kan stoppa utvecklingen.


(Från den första varianten av Butter tar ordet. Som fanns innan den här bloggen. Alla texterna på den har försvunnit. Men jag hittade det här utkastet. Jag har skrivit ut förkortningar (som "bio. stridsm.") och lagt till två ord på slutet - annars lät jag det stå som det var. Även om den slutgiltiga texten var mer utarbetad så kan detta utkast ge en föreställning om hur ungefär Ur-Butter tar ordet kunde se ut.)

Inga kommentarer: