söndag 26 februari 2012

Ur En hörsägen av Erland Josephson (1923-2012)

"Isa, det är klart jag kan stoppa i honom ett par piller och sedan med klar stämma uttala besvärjelsen: Du är icke Beethoven. Sedan kan jag hota honom en smula så som det anstår den förlängda uppfostran min taskiga vetenskap utgör: Om du fortsätter att vara Beethoven, får du inte leka med oss andra![...]På detta har jag sedan att rekommendera verkligheten, vilket i min situation och allas vår situation och världens situation sker något halvhjärtat."
ur "En hörsägen" av Erland Josephson, uppsatt i radio 1984, i regi av Ingmar Bergman. Josephson spelade själv en av rollerna. Finns publicerad i antologin Svenska Radiopjäser 1984

Inga kommentarer: