söndag 5 februari 2012

Citerat från veckans läsning

"En fet, falsk och feg författare. Jävla typ. Den moraliska underlåtenheten, dock ej helt källkritiskt belagd, inpräglad i oss av Strindberg, hans vän (före nidteckningen).
Dock rörde de båda, som svenska författare, vid tillhörighetens problem.
En gång hade den fete och fege kanske kunnat skriva en storartad roman om Sverige, så att vi hade kunnat förstå hur utopins vagga såg ut. Han skrev den inte. Varför skrev ni - egentligen - inte den här romanen, herr Geijerstam?"
P.O. Enquist, i Kartritarna

"Men vad fan är stil? händer det att folk undrar."
Gustaf Rune Eriks, i "Estetiskt dilemma", läst i antologin Kritiskt 40-tal, red. Karl Vennberg och Werner Aspenström

Inga kommentarer: