måndag 2 juli 2012

Citerat från veckans läsning

"Med den påföljd att man på skämt skulle kunna säga att vårt mål är att återge dem den suveräna frihet som Humpty Dumpty visar, när han påminner Alice om att han, när allt kommer omkring, är herre över signifianten, även om han inte är herre över signifién, i vilken hans vara tagit form."
ur "Talets och språkets funktion och fält i psykoanalysen" i Écrits. Spegelstadiet och andra skrifter av Jacques Lacan, övers. Ann Runnqvist-Vinde, Iréne Matthis och Francoise Rouques"`You should learn not to make personal remarks,' Alice said with some severity; `it's very rude.'
The Hatter opened his eyes very wide on hearing this; but all he said was, `Why is a raven like a writing-desk?'
`Come, we shall have some fun now!' thought Alice. `I'm glad they've begun asking riddles -I believe I can guess that,' she added aloud.
`Do you mean that you think you can find out the answer to it?' said the March Hare.
`Exactly so,' said Alice.
`Then you should say what you mean,' the March Hare went on."
ur "A Mad Tea-Party" i Alice's Adventures in Wonderland av Lewis Carroll
Inga kommentarer: