söndag 22 juli 2012

Citerat från veckans läsning

"Hur många gånger kan man kastas till marken och ändå föreställa sig att man kan resa sig upp igen? Fråga mig inte, jag har tappat räkningen. Sjung. Sjung om det som förintar oss, sjung om denna frätande dödslåga som nu kommer oss nära."
ur Och allt skall vara kärlek av Kristian Lundberg

"Den tjugoförsta oktober år 1726 lät den manchuriske kejsaren av Kina meddela att en litterär förrädare avslöjats. Den höge ämbetsmannen Cha Ssu-ting hade vid provinsexamina i  Chekiangprovinsen ställt en uppgift som — om man blott tog två tecken av fyra — kunde (med en lätt förändring av tecknen 
naturligtvis) tolkas som en uppmaning till revolution. Cha fängslades. Dog i fängelset. Hans kropp styckades. Alla examina i Chekiang-provinsen stoppades. Chas två bröder fängslades.
  På min fyrtioårsdag känner jag nu djupt inför vår svenska överhet, sänder en tanke till den styckade Cha Ssu-ting och minns att det bara dröjde lite över två sekler innan revolutionen segrat." 
ur "Flugsommar" i Skriftställning av Jan Myrdal

Inga kommentarer: