söndag 29 juli 2012

Citerat från veckans läsning

"En klassisk vits berättar om resenären som tar en taxi vid flygfältet Tempelhof och under färden talar om för chauffören att Berlin förändrats. Men han har ju inte varit här sedan 1933. Chauffören svarar: "Då har ni inte gått miste om någonting."
ur "Gamla spöken" i Samtal i Berlin av Erwin Leiser

"The smudged words on the paper were like matches set to the tinder of his panic.
 
Mama, 
  They fed me to the pig. Don't believe them if they said I never loved you, or if they said I ran away. I never did. They fed me to the pig. I love you. 
  Tommy."
ur "Pig Blood Blues" i Books of Blood Volume1 av Clive Barker

Inga kommentarer: