söndag 8 juli 2012

Citerat från veckans läsning

"Världen/är en sångtävlan//utan jury,/utan annan belöning//än glädjen att sjunga."
ur Sången av Guillevic
övers. Bo Gustavsson

"- Gigantic monument to your own life you built here, Warren. Must be nice to be rich.
- Aren't you rich? Don't you have your own museum?
- It's different when I do it."
ur Uncanny X-Force: The Apocalypse Solution av Rick Remender

Inga kommentarer: