måndag 4 juli 2016

Ur Den andra jorden av Yves Bonnefoy 1923-2016

"För två somrar sedan hade jag till exempel skrivit en hel liten bok, då snarast en essä, och jag skulle skicka den till förläggaren, jag meddelade honom till och med att han skulle få den om bara några dagar, det återstod mig endast att skriva ut den på maskin. Och jag satte mig framför skrivmaskinen, men det var ett ord i andra meningen som jag ogillade, och jag ändrade det. Tyvärr måste då hela den tredje meningen göras om; och så småningom, och snart så omfattande att mycket av den tidigare texten försvann, tecknades en blixtlik reva i vars mitt jag kunde urskilja konturerna av den nya skriften, som denna gång inte var begreppslig. Beständigt är jag i färd med att förstöra. Och det gör mig föga om något som för mig har värde går förlorat i detta, eftersom det alltså, som jag har sagt, sker i tecknet av ett hopp."
ur "Om diktens funktion" i Den andra jorden av Yves Bonnefoy, övers. John Sundkvist

Inga kommentarer: