söndag 10 juli 2016

Citerat från veckans läsning

"Än intressantare är att även öppet politiska bilder lätt kan desarmeras och vändas. Så gjorde den då intensivt Hitlerbeundrande Ernst Hanfstängel (som senare bytte sida) vilken år 1933[...]gav ut boken Tat gegen Tinte (Dåd mot Bläck). Det är en samlingsvolym med delvis ytterligt fientliga och hatiska Hitlerkarikatyrer. Men de hade efter segern med 'die Machtübernahme' den 30 januari 1933 roat Hitler och som det stod i dess inledning: 'Führern och kanslern har sett igenom denna bok och uttryckligen rekommenderat den.' Den blev mycket populär bland NSDAP:s medlemmar och allmännt Hitlerbeundrande tyskar."
ur När gatan tog mediemakt av Jan Myrdal

"'But see?' she said. 'It was all meant to be. And I knew it.'
  'But why?' he said, delighted, in torment; 'why are you so sure?'
  'Because it's a Tale. And Tales work out.'
  'But I don't know it's a tale.'
  'People in tales don't know, always. But there they are.'"
ur Little, Big av John Crowley

Inga kommentarer: