söndag 24 juli 2016

Citerat från veckans läsning

"I ditt rum på vinden, längst in i linneskåpen, hittade du dina böcker från när du var femton år, Alexandre Dumas, Jules Verne, Jack London, och högarna av kriminalromaner som du tog med dig varje gång du kom. Du läser om dem noga, utan att hoppa över en rad, som om du helt hade glömt vad de handlade om, som om du aldrig egentligen hade läst dem."
ur En man som sover av Georges Perec, övers. Fredrik Rönnbäck

"Jag vet icke hvar någonstädes jag har läst i en bok,/Att någon skådade djäfvulen i en dröm./Han var till gestalten som en hög tall, hans utseende var som en hūris;/Ljus, liksom solens, strålade ut från hans ansigte./Han gick honom till mötes och sade: 'Hur underbart, är detta du?/Det finns ingen engel af denna skönhet./Du, som äger detta ansigte, af månens skönhet,/Hvarför är du här i världen för fulhet vorden till en visa?[...]'
Lucifer, hvars lycka kullkastats, hörde detta tal;/Med klagande röst uppgaf han ett jämmerrop och ett skri,/Sägande: 'O du, af ett lyckligt öde. Detta är mitt utseende,/Men — penseln ligger i fiendens hand./Jag ryckte upp deras rot ur Paradiset;/Nu måla de mig ful — af hat.'"
ur Lustgården av Sadi, övers. Eric Hermelin

Inga kommentarer: