tisdag 5 december 2023

Kommentarer av Lars Gustafsson

"Tidskriften har förlorat sin läsekrets sedan den efter en militärkupp övertogs av en samling extrema vänstermän som utmålar gamla hedervärda romanförfattare som 'fascister' och nästan enbart blir entusiastiska inför böcker om Albanien (Albania and North Korea are in.)"
Tomas Tranströmer om BLM i ett brev till Robert Bly den 27:e oktober 1970, från Air Mail.

Omslagsbild av Gun Kessle

Från mitten av 60-talet fram till 1972 så var Lars Gustafsson en av redaktörerna för Bonniers litterära magasin. Artiklarna i samlingen Kommentarer kommer från denna period. BLM:s ledare kallades för Kommentarer. Det är inte bara från BLM utan också recensioner och debatt i Expressen.

Under sin tid på BLM gav Gustafsson utrymme åt en del strömningar i tiden. Bland annat en hel del marxism. Bland de som på kultursidor klagade på tidens vänstervindar så var en vanlig syn att BLM mer eller mindre hade förvandlats till en marxistisk stenciltidskrift.

Kritiken för vänstervridning var inte ofarlig. En annan tidskrift Konstrevy (jag har nyligen fått tag på ett par sena årgångar av den) fick läggas ner mycket på grund av liknande klagomål.

Fanns det något fog för kritiken?  Lars Gustafsson skriver i en artikel här som svar på kritik att Jan Myrdals bok om Albanien recenserats av en Albanienanhängare att en Ekelöf-biografi recenserats i samma nummer och att "Redaktionen har inte heller här gjort sig mödan att leta rätt på en riktigt beslutsam motståndare till Gunnar Ekelöf". Vilket förvisso är en rolig formulering. Men när man går till BLM-numret och läser recensionen i fråga så är det en rätt fyrkantig hyllning av Albanien (och säjer inte så mycket om Jan Myrdals Albansk utmaning som litterärt verk).

Men den sortens texter utgör en väldigt liten del av innehållet. Det finns förvisso mer av marxistiska inspirerade texter än tidigare år. Men de flesta håller en betydligt högre kvalitet än den Albanien-recensionen. Och fortfarande är texter som den om Ekelöf-biografin fler.

Det verkar ha varit några av tidskriftens mest spännande år. Och artiklarna i Kommentarer är väldigt bra. Ett av de bästa avsnitten är ett möte med den franske poeten Eugène Guillevic.
Och det finns intressanta texter om Grisjakten av P. C. Jersild och Homonculus av Sven Delblanc. 
Det är en bra bok som tyvärr, som så lätt sker med såna här böcker, lite verkar ha glömts bort.

Kommentarer var den tredje samlingen texter Lars Gustafsson gav ut. Det kom att bli ett rätt stort antal sådana. En del var uppdelade i litterära, filosofiska eller politiska texter. En med en liknande blandning som Kommentarer kom 1979 och heter Konfrontationer.

(Utökad version av ett inlägg först publicerat 16 augusti 2011)

Inga kommentarer: