torsdag 14 oktober 2010

En självbetraktelse

Hur löjligt människornas beteende är! Sina samtida, som de leva tillsammans med, vilja de ej tala väl om; däremot vilja de själva bli lovordade av sina efterkommande, som de aldrig har sett och aldrig skola få se. Det är ju ungefär som om man skulle bedrövas över att icke även förfäderna överhopat en med lovord.

ur Självbetraktelser av Marcus Aurelius. Betraktelse nr. 18 i sjätte boken. Översättning Ellen Wester.

Inga kommentarer: