torsdag 22 oktober 2015

Fantasins styre och andra skrifter av Charles Baudelaire

"Det sägs att Balzac[...]en dag fann sig stående framför en vacker tavla föreställande ett vinterlandskap - det utstrålade svårmod, var täckt med rimfrost, med några enstaka stugor och stackare till bönder. Efter att ha begrundat ett litet hus från vilket steg en mager rökslinga, utbrast han: 'Vad vacker den är! Men vad gör de i den här stugan? Var har de sina tankar? Vad har de för bekymmer? Har skörden varit god? De har säkert förfallna skulder att betala?'
  Skratta den som behagar åt M. de Balzac.[...]men jag tror att han på detta vis, genom sin beundransvärda naivitet, har gett oss en utmärkt lektion i kritik."
ur "En kritisk metod", övers. Henrik Killander
(Ständigt denne Balzac.)

De böcker jag äger ger egentligen en lite missvisande bild av vad jag har läst. Jag har till exempel inte Ondskans blommor av Charles Baudelaire men jag har det här häftet med urval av Baudelaires texter om konst och kritik (och dandyer). Som jag inte läst hela trots att det är mycket tunt: 70 sidor.
Volymen ingår i skriftserien Kurslitteratur utgiven av Institutionen för estetik på Uppsala universitet.
Texterna är intressanta. Höjdpunkten är kanske lite oväntat en artikel om färg.

(Detta inlägg ingår i en serie där jag skriver om böckerna i min boksamling i alfabetisk ordning.)

Inga kommentarer: