måndag 5 oktober 2015

Litteraturens nollpunkt av Roland Barthes

"Romanen betyder död; den gör livet till ett förutbestämt öde, minnet till en användbar akt och kontinuiteten till ety manövrerbart och signifikativt tidsförlopp. Men denna förvandling kan bara fullbordas inför samhällets ögon. Det är samhället som framtvingar romanen, dvs. ett komplex av tecken, som översinnlighet och som historien om ett tidsförlopp."
övers. Gun och Nils A. Bengtsson

"Det finns inget skriftspråk utan adress" skriver Roland Barthes i inledningen till sin essä Litteraturens nollpunkt. Detta gäller så klart även Barthes egna essä från 1953 som blev hans genombrott.

Den tunna skriften (60 sidor) går raskt igenom formspråket i litteraturen under olika tider. Mest den franska litteraturen. Kapitlena heter sådant som "Romanens formspråk" och "Formspråket och talspråket".
Det hade varit intressant med en essä som undersökte formspråket i Litteraturens nollpunkt.

Boken gavs ut på svenska på Bo Cavefors Bokförlag 1966. Märkligt nog går den att köpa på nätbokhandlarna.

Inga kommentarer: