onsdag 28 oktober 2015

Soul of a Robot och Star Winds av Barrington J. Bayley

"Long after I had written it I realized that THE SOUL OF THE ROBOT repeats the story of the Little Gingerbread Man, who comes out of the oven, runs out of the door looking for adventure, and in four gulps ceases to exist." Detta har Barrington J. Bayley sagt om sin robotroman Soul of a Robot (som också finns utgiven som The Soul of the Robot). Man skulle kunna tillägga att den också påminner en hel del om bröderna Grimms saga om pojken som ville lära sig bli rädd.

De filosofiska diskussionerna i boken om varför roboten inre har ett medvetande är ibland helt uppenbart felaktiga.
Lite som vetenskapen bakom rymdsegelfartygen i Bayley-romanen Star Winds. En vetenskap som ändå har en inre logik.
Och så har också synen på robotar i världen i Soul of a Robot en slags inre logik även om den är uttryck för en falsk logik.

Inga kommentarer: