tisdag 13 oktober 2015

Kritiska essäer av Roland Barthes

"Det som skiljer oss från Voltaire är kanske, när allt kommer omkring, att han var en lycklig författare. Ingen har bättre än han förstått skänka striden för Förnuftet en sådan festlig prakt."
övers. Malou Höjer

Kritiska essäer av Roland Barthes är som titeln antyder en samling med essäer om litteratur och teater av Barthes. Den gavs ut på mitten av 60-talet och innehåller essäer från 50- och 60-talet. Liksom Litteraturens nollpunkt gavs den i Sverige först ut på Bo Cavefors förlag. Men jag har den i Förlaget Näktergalens nyutgåva.

Som en första Barthes-bok skulle jag hellre rekommendera den lättsammare Mytologier. Men Kritiska essäer innehåller många bra texter. Texter om Brecht, Baudelaire och många andra. Flera teman återkommer från Litteraturens nollpunkt men Barthes är inte lika yvig.

Höjdpunkten i volymen är "Zazie om litteraturen". En lysande läsning av Raymond Queaneaus roman Zazie.

Inga kommentarer: